skip to Main Content
HBM- kitka 2

Травми на китката са често срещани в спортната практика. За съжаление много често травмите и оплакванията в областта на китката са неглижирани и това води до непълноценно лечение и задълбочаване на патологията.
Навяхването на китката е свързано с различно по степен разкъсване на капсуло-лигаментарните структури на киткената става. Това зависи от степента на преразтягане по време на травмата. Затова навяхването се класифицира в три степени: първа степен- микроразкъсване; втора степен- частично разкъсване; трета степен- пълно разкъсване.

Симптомите при този тип увреда са :
– непосредствена дифузна болка в областта на китката при травмата
– оток, формиращ се за около час след травмата- колкото по- висока е степента на увредата, толкова по- изразен е отокът
– ограничена подвижност и усещане за слабост в китката
– затруднено захващане на предмети
– при по- сериозна увреда се развива ставна нестабилност

Какви са причините?
Навяхването се получава при хиперекстензия на китката.

Най- често се получава при посрещане на опората с длан при падане или при рязко сгъване или разгъване на китката при вдигане на тежести. Друг механизъм е директен удар върху китката.

Ако травмата се неглижира, дори при леко изразена симптоматика, последствията могат да бъдат сериозни и на по- късен етап да се наложи оперативно лечение. Симптомите на навяхване наподобяват тези от фрактура на малките кости на ръката, затова се изисква компетентно мнение.
Лечението включва мека имобилизация, противовъзпалителна терапия с нестероидни противовъзпалителни и криотерапия за контрол на отока. Обикновено при първа и втора степен към четвъртия ден се включват движения. Те започват от пасивни, активно- асистирани от кинезитерапевт и самостоятелни движения в китката и пръстите. Това се прави, ако болката го позволи. При трета степен имобилизацията стои 1 седмица и след това постепенно се включват движения. Избягва се максималните екстензии. Необходимо е да се консултирате с кинезитерапевт през цялото време. При навяхването има тенденция към увеличаване на отока след раздвижването, затова специалистът трябва да прецени времетраенето на процедурата. Докато се свържете с лекар или терапевт, в домашни условия можете да третирате травмираната зона с лед.

Винаги основен въпрос на пострадалите е “ Кога мога да спортувам?“. Нашият опит показва, че след по- леки навяхвания тренировъчната дейност може да се поднови след 7-10 дни.-Навяхване от втора и трета степен изисква до 4 седмици ограничаване на движенията и натоварването преди възвръщане към тренировъчна дейност. Тренировъчни натоварвания се разрешават след 5- 12 седмици.

Най- важно е през първите седмици след подновяване на тренировките

Ако и на вас ви се е случило нещо подобно, свържете се с нас.

Back To Top