skip to Main Content
Мануална терапия 2F2A6846

  Мануалната терапия обединява всички диагностични и терапевтични техники за изследване на функционалните блокажи в периферните стави, засегнати меки тъкани, ставите на гръбначния стълб и свързаните с тях рефлекторни промени в периферията и/или вътрешните органи. Основната и задача е превенция от функционални нарушения на двигателния апарат чрез поддържане на нормалния обем на ставна подвижност. Мануалната терапия има не само мобилизиращ, но и обезболяващ ефект.

  Съвременното схващане е, че блокажите са обратими, функционални състояния, характеризиращи се с намалена ставна подвижност и ограничен обем на движение в една или повече посоки, но никога напълно загубена подвижност на ставата.

  Индикация за мануална терапия са ставните блокажи, свързани с болка, дискомфорт и ограничена подвижност и функцонална патология на мускулатурата (мускулен дисбаланс). Мануалната терапия е метод за лечение, но за да се постигне траен ефект тя се комбинира с техники от кинезитерапията и масаж.

Ако и Вие чувствате болка, дискомфорт и скованост в ставите, запишете си час при нас.

Back To Top