skip to Main Content

Какво представлява спортният масаж?

Спортният масаж е  разработен да помогне на активно спортуващите да подготвят телата си преди спортни занимания, да се възстановят след спорно натоварване и да подобрят качеството на тренировъчния процес. В масажа се използват основни и спомагателни похвати подобни на тези при класическия масаж, но модифицирани така, че да изпълнят конкретните цели на вида спортен масаж и спецификата на спорта, които се практикува.

Общите цели на спортният масаж са:

-да се подготви спортиста за върхови натоварвания
-да се премахне умората
-да се намали напрежението в мускулите
-да се подобри гъвкавостта на мускулите и сухожилията, за да се избегнат наранявания
-да премахне дискомфорта и болката

Има няколко варианта на прилагане на спортен масаж.

Предварителен масаж (предстартов) – Най често се прилага 30-40 мин преди старта на състезанието, като като целта му е да се затопли (загрее) организмът и така по-бързо да се вработи, да се тонизира (или успокои) и да се премахне болката, ако е необходимо. В зависимост от предстартовото състояние и темперамента на спортиста се подбират, релаксиращи или тонизиращи масажни техники, като целта е да се регулират възбудените и задръжните процеси в кората на главния мозък. Техниката на спорния масаж е насочена към това да се преодолеят неблагоприятните предстартови състояния и да се доведе спортиста до състояние на максимална готовност, както и да го предпази от спортни травми. Физиологичното действие е свързано с подобряване на кръвообращението, загряване на мускулите, ускоряване на процесите на сърдечносъдовата и дихателната системи.

Възстановителен масаж – най-често се прилага след тренировка или състезание, или по време на почивките като микровъзтановяване. Неговата цел е максимално бързото възстановяване на всички жизнени функции, възвръщане на силите и премахване на умората. Техниките на този вид спортен масаж са насочени към преодоляване на кислородната недостатъчност, намаляване на мускулното напрежение и премахване на болката, ако има такава. Основния масажен похват е изтискването (изцеждането), като не се прилагат силови и ударни похвати. Физиологичното действие е свързано с регулиране на възбудно-задръжните процеси в кората на главния мозък, подобряване на кръво-лимфо обръщението и обмяната на веществата и отделянето на метаболитните продукти.

Такъв масаж се прилага и по време на състезания и тренировки. Тогава целта на масажа е съобразена с моментното състояние на спортиста.

Back To Top