skip to Main Content

  Кинезиотейпът представлява разтеглива спортна лепенка, която има за цел да улесни естествения лечебен процес на организма. Тя осигурява външна стабилност на мускулите и ставите, без да ограничава обема на движение.

  Осъществява се повдигане на кожата при движение, което от своя страна спомага за декомпресията на фасцията и подобрява движението на кръв и лимфа. По-доброто дрениране на травмираната зона е предпоставка за по-бързото премахване на възпалението или отока .Също така поддържа мускулите и спомага за това един травмиран мускул да не се преразтегне или да не се контрахира повече от необходимото.

Back To Top