skip to Main Content

  Едемът е последица от нарушено равновесие в транспортирането на междуклетъчна течност, при което се получава абнормно събиране на вода в тъканите.

  Под хроничен лимфедем се разбира болестно състояние на организма, при което се получава прогресиращо и трайно увеличение на обема на крайниците (понякога и на тялото) в следствие на лимфен застой, причинен от различни промени в лимфната система.

  Обикновено масажът се провежда по хода на лимфните съдове към близко разположените лимфни възли. Посоката на масажните движения се изпълнява по масажни линии или направления.

Лимфен дренаж
Лимфен дренаж
Back To Top