skip to Main Content

  В основата на действието на масажа с вендузи лежи рефлекторният метод, основан на възникването на хиперемия и дразнене на кожните рецептори от създадения във вендузата вакуум. Под влияние на масажа с вендузи се подобрява периферната циркулация на кръвта, на лимфата и на междутъканната течност. Отстранява се появилият се застой на телесни течности, усилва се обмяната на веществата и кожното дишане в масажираните участъци на тялото.

Масаж с вендузи
Back To Top