skip to Main Content

  Възстановителният масаж най-често се прилага след тренировка или състезание, или по време на почивките като микровъзстановяване. Неговата цел е максимално бързото възстановяване на всички жизнени функции, възвръщане на силите и премахване на умората. Техниките на този вид спортен масаж са насочени към преодоляване на кислородната недостатъчност, намаляване на мускулното напрежение и премахване на болката, ако има такава. Основния масажен похват е изстискването (изцеждането), като не се прилагат силови и ударни похвати. Физиологичното действие е свързано с регулиране на възбудно-задръжните процеси в кората на главния мозък, подобряване на кръво-лимфо обръщението и обмяната на веществата и отделянето на метаболитните продукти.

Спортно-възстановителен масаж 2F2A6850
Спортно-възстановителен масаж 2F2A6850
Спортно-възстановителен масаж 2F2A6844
Спортно-възстановителен масаж 2F2A6850Спортно-възстановителен масаж 2F2A6844
Back To Top