skip to Main Content

Вече сте чували, че кинезитерапията е лечение чрез движение. Ефектът зависи от избора на упражнения, които терапевтът Ви ще подбере. Могат да бъдат например за: увеличаване на мускулната сила, подобряване на обема на движение, намаляване на повишеното напрежение в мускулите, повишаване на нивата на ендорфин (поради това се наблюдава намаляване на болката), подобряване на ефективността на сърдечно-съдовата и дихателната системи, повишена секреция на синовиална течност (течността в ставите), увеличаване или понижаване на кръвното налягане, подобряване на метаболитните процеси, подобряване на функционирането на органите на храносмилателната и отделитената системи, потискане на патологичните рефлекси.

Прилагането на кинезитерапия позволява да се запазят или увеличат увредени (загубени) функции, използва се при нужда за потискане на компенсаторни движения и стериотипи, възстановяване на загубени функции при наличието на рехабилитационен потенциал, вторична профилактика на промени в имобилизирани (изкуствено обездвижени)  скелетни мускули, стави и кости, за предотвратяване на последващите усложнения в тях и в кръвоносната и дихателната системи, които ще последват от дългото обездвижване.

Ако Вие имате оплквания вследствие на травма, често мускулно схващане на работното място, главоболие, опорно-двигателни дисфункции и др., можете да се обърнете към нас. Кинезитерапевтите в студио НВМ ще ви консултират коректно и ще се погрижат за вас.

0

Back To Top