skip to Main Content

По-бързо възстановяване след раждането

Медицината разделя бременността на три периода (триместъра): -Първият период е от първия до третия месец; -Вторият период- от третия до шестия месец; -Третия период е от шестия до деветия месец. Във всеки от тези периоди може да се прилагат различни…

Прочети повече

Какво да правим, ако сме си навехнали китката?

Травми на китката са често срещани в спортната практика. За съжаление много често травмите и оплакванията в областта на китката са неглижирани и това води до непълноценно лечение и задълбочаване на патологията. Навяхването на китката е свързано с различно по…

Прочети повече
Back To Top